5161 9070

strong>Personvernerklæring for Frisørstuå og Ledigtime.no
Frisørstuå og Easyupdate AS (Eier av ledigtime.no) er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Vi vil derfor sørge for at vår bruk av personopplysninger er i samsvar med gjeldende personvernregler.

Rammene for behandling av personopplysninger
Frisørstuå og Easyupdate AS (eier av ledigtime.no) behandler personopplysninger innenfor rammene av gjeldende lovverk og denne personvernerklæringen. Personopplysninger hentes inn når det er nødvendig for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale, eller når du på annen måte gir personopplysninger til oss.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. Eksemplevis behandler vi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og timehistorikk. I noen tilfeller lagres også f.eks fargekoder eller annen produktinfo knyttet til ditt kundeforhold.

Formål med lagring og behandling av personopplysninger.
Personopplysninger lagres og behandles først og fremst for å administrere og gjennomføre kundeforholdet, og for å behandle og utføre dine timebestillinger. Vi behandler også personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det, eller i tilfeller hvor du har samtykket til den aktuelle behandling – f.eks i forbindelse med valgfri markedsføring eller kundeklubb.

Innsyn, retting og sletting.
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger. Ta kontakt med Frisørstuå eller support@easyupdate.no (eier av ledigtime.no), så eksporterer vi dine data. Du kan også be om å få rettet eventuelle feil.

Dersom du ønsker det kan vi også slette eller anonymisere dine personopplysninger.

Oppbevaring av personopplysninger.
Vi oppbevarer personopplysninger etter god praksis innenfor EU/EØS etter gjeldende lovverk.

Cookies / Local Storage
Ledigtime.no bruker (funksjonelle) cookies for å holde på tilstand under nettbestilling. Ledigtime bruker også local storage for å vise deg en snarvei til dit du bestilte sist. Dette presenteres i en liste i portalen. Informasjonen sendes aldri til server, og den brukes aldri til å spore deg. Funksjonaliteten er kun til stede for å la deg navigere raskere og mer effektivt frem til dine favoritter.

Analytics
Ledigtime.no bruker google analytics for statistikk over bruk. Innsamlingen av statistikk er gjort helt anonymt, uten sporbare bruker-IDer eller lignende.